creatieve aanpak voor een leefbare binnenstad

Het wijkpanel is in 2015 ontstaan. Hier nemen binnenstadbewoners, vertegenwoordigers van politie, parkeerbeheer en gemeente (wijkbeheer en management) aan deel. Samen kijken wij hoe we onze binnenstad schoner, leefbaarder en vooral leuker kunnen maken. Ook kijken we welke creatieve mogelijkheden er zijn naast extra inzet van politie, parkeer- en wijkbeheer.

 

Woont u in de binnenstad en heeft u een idee die onze stad doet stralen? Meld dit dan bij het wijkpanellid bij u in de buurt. Dan gaan we er samen mee aan de slag! Op het kaartje is te zien wie het dichtst bij u in de buurt woont. 

Tip! Geen idee is te gek. Het mag gaan van sociale innovatie tot geveltuintjes. Als jij er in gelooft doen wij dat ook. 

Let op! Blijf directe overlast altijd melden via Politie of voor parkeeroverlast Handhaving & Toezicht.

Het ontstaan

 

We willen graag meer binnenstadbewoners inspireren om met ons mee te denken. Wij denken dit het best te kunnen doen door de onderwerpen waar wij ons mee bezig houden onder de aandacht te brengen.

Speerpunt

Overlast

Milieu

Eén van onze speerpunten is de aandacht voor de 30 km zone. Voor het hele gebied binnen de gracht geldt deze snelheid maar vanwege de veiligheid willen we er graag meer aandacht voor. 

 

Van 1 april tot 8 juli wordt iedere twee weken een straat omgetoverd tot campagnestraat. Wij komen hiermee in actie voor een verkeersveilige binnenstad. Bekijk hier het filmpje dat is gemaakt tijdens de actie aan de Eekwal! 

"Samenwerking zoeken"

Het is voor havenpassanten niet duidelijk waar zij hun afval kunnen inleveren. Zij hebben ook geen afvalpas waardoor het vaak naast de containers komt te staan.

 

Kunnen wij voor hen niet verduidelijken waar zij hun afval naar toe kunnen brengen en zou het niet mogelijk zijn als de Havenmeester hen een tijdelijke pas kan verstrekken. Hierover zijn wij nu in overleg.

 

"In gesprek raken"

Een café geeft overlast tot diep in de nacht. Vooral bij beter weer blijven gasten langer buiten hangen met veel lawaai, ruzies en agressie tot gevolg.

 

Vanuit het wijkpanel is intensief overlegd met de uitbater om tot een aantal maatregelen te komen. Aanpassing interieur, rookruimte, harde afspraken met bezoekers en een onderling meldingssysteem bewoners, uitbater & beveiliging.

De overlast is nu beheersbaar

"Afspraken maken"

Doe mee en help

Zwolle vooruit...

Vragen of meer weten?

Neem dan contact op met het wijkpanellid in jouw buurt of stuur een mail naar info@wijkpanelzwolle.org